Ett heterosexuellt par

LIVSSTIL/RELATIONER

Det här är Martin och Ellen ett heterosexuellt par i den gamla goda stilen.
I tystnad celebrerar de sina kroppars skönhet.

Tendenser, 20 oktober

Martin är en excentrisk typ född i lejonets tecken. Förra månaden hade han ett mycket bra horoskop.

Ellen är mycket impulsiv. Ingen kan förutse vad som kommer falla henne in nästa sekund. Hon är en sensation. Den här våren har man sett henne överallt.

Kontrasternas subtila harmoni.