Orka

LIVSSTIL

Det finns många att mäta sig med, vilket ger utmärkta tävlingssmöjligheter.

Tendenser, 20 oktober

Man kan jämföra sig i lugn och ro. Mångfalden triumferar, den växer liksom mänskligheten i en geometrisk skala; till exempel polykromi i måleriet, polyfoni i musiken, polyteism i religionen, polygami i livet etc. etc. etc...

Orka.